Kanał: Kępice

Metryczka

  • Widownia: 1430
  • Produkcja: 2020
  • Zdjęcia: Kepice
  • Montaż: Kepice
  • Realizacja: Kepice

Opis

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy organiacyjne:

a. otwarcie sesji

b. stwierdzenie prawomocności obrad

c. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

d. przyjęcie porządku sesji

2. Interpelacje radnych.

3. Zapytania i wnioski sołtysów.

4. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego.

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zasad i trybu przyznania i pozbawienia stypendiów sportowych do Uchwały nr XII/113/2019 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych.

7. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2020.

8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2020.

9. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035.

10. Projket uchwały w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Kępice.

11. Projekt uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i nieruchomości stanowiących mienie Gminy.

12. Projket uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia .

13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, domowymi i gospodarskimi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kępice.

14. Projekt uchwały w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. "Srebrna Sieć II" w ramach Działania 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

15. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.

16. Wnioski, oświadczenia radnych i zakończenie sesij.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze