Kanał: Kępice

Metryczka

  • Widownia: 1272
  • Produkcja: 2020
  • Zdjęcia: Kepice
  • Montaż: Kepice
  • Realizacja: Kepice

Opis

Porzadek posiedzenia:

1. Sprawy organizacyjne:

a. otwarcie sesji

b. stwierdzenie prwomocności obrad

c. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

d. przyjęcie porządku sesji

2. Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Kępice w roku 2020.

3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu instytucji kultury na rok 2019.

4. Projekt uchwały w sprawie poparcia idei odbudowy i reaktywacji linii kolejowej 212 na trasie Korzybie-Bytów i prywrócenia połączeń pasażerskich i towarowych na tym odcinku.

5. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Kępice oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań a tytulu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

6. Projekt uchwały w sprawie realizacji projektu pn. "Kierunke-Mój Biznes" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

7. Projekt uchwały w sprawie planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kępicach na rok 2020.

8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2020.

9. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035.

10. Sprawozdanie z realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019" i "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019".

11. Sprawozdanie z realizacji zadań Pomocy Społecznej za rok 2019

12. Sprawozdanie w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kępicach sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami za rok 2019.

13. Sprawozdanie - Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 Gminy Kępice.

14. Zakończenie sesji.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze