Kanał: Kępice

Metryczka

  • Widownia: 898
  • Produkcja: 2020
  • Zdjęcia: Kepice
  • Montaż: Kepice
  • Realizacja: Kepice

Opis

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy organizacyjne:

a. otwarcie sesji

b. stwierdzenie prawomocności obrad

c. ślubowanie Pani Radnej Ewy Ziemianowicz

d. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

e. przyjęcie porządku sesji

2. Interpelacje radnych

3. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie kępice, w roku szkolnym 2020/2021.

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązków trybu przetargowego i przedłużenia okresu obowiązywania umowy dierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Kępice.

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany nieruchomości Gminy Kępice na nieruchomości Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Pństwowe Nadleśnictwo Warcino

6. Projekt uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w miejscowości Obłęże.

7. Projekt uchwały w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Kępice.

8. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji omunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/83/2015 z dnia 19 października 2015 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

10. Projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Kępice oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2020.

12. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035.

13. Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

14. Wnioski i petycje Radnych.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze