Kanał: Kępice

Metryczka

  • Widownia: 524
  • Produkcja: 2020
  • Zdjęcia: Kepice
  • Montaż: Kepice
  • Realizacja: Kepice

Opis

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy organizacyjne:

a. otwarcie sesji

b. stwierdzenie prawomocności obrad

c. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

d. przyjęcie porządku sesji

2. Interpelacje radnych.

3. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów ochronnych pomników przyrody.

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Słupskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową na działkach należących do Powiatu Słupskiego tj. działki drogowe nr 403/1- odcinek ul. Sikorskiego, 288-ul. Niepodległości oraz 79/1-ul. Pomorska.

5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kępic z dnia 26 lutego 2020 roku.

6. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice na rok 2021.

7. Projekt uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2021.

8. Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2021.

9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2020.

10. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035.

11. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

12. Wnioski, oświadczenia radnych.

13. Zakończenie sesji.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze