Kanał: Kępice

Metryczka

  • Widownia: 433
  • Produkcja: 2020
  • Zdjęcia: Kepice
  • Montaż: Kepice
  • Realizacja: Kepice

Opis

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy organizacyjne

a. otwarcie sesji

b. stwierdzenie prawomocności obrad

2. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia nowo wybudowanych dróg w gminie Kępice do kategorii dróg gminnych.

3. Projekt uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportu na rok 2021.

4. Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości w roku 2021.

5. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2021.

6. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

7. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2020.

8. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finasowej na lata 2020-2035.

9. Zakończenie sesji.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze