Kanał: Kępice

Metryczka

  • Widownia: 412
  • Produkcja: 2020
  • Zdjęcia: Kepice
  • Montaż: Kepice
  • Realizacja: Kepice

Opis

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy organizacyjne

a. otwarcie sesji

b. stwierdzenie prawomocności obrad

c. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

d. przyjęcie porządku sesji

2. Interpelacje radnych.

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice.

4. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

5. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.

6. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Kępice.

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia koncepcji usług transportowych door-to-door.

8. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 208 do miejscowości Ciecholub". 

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów przez Gminę Kępice w Spółce Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o..

10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2020.

11. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035.

12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2037.

13. Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy Kępice na rok 2021.

14. Wnioski, oświadczenia radnych.

15. Zakończenie sesji.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze