Kanał: Kępice

Metryczka

  • Widownia: 355
  • Produkcja: 2021
  • Zdjęcia: Kepice
  • Montaż: Kepice
  • Realizacja: Kepice

Opis

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy organizacyjne:

a. Otwarcie sesji

b. Stwierdzenie prawomocności obrad

c. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

d. Przyjęcie porządku sesji

2. Interpelacja radnych.

3. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzeie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN-POMORZE" Sp. z o.o..

5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/214/2021 z dnia 04 lutego w sprawie ośrodka wsparcia Klub Seniora.

7. Projekt uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klu Seniora.

8. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowanai Strategii Rozwoju Gminy Kępice do roku 2030, w tym jej konsultacji.

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi domowymi i gospodarskimi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kępice.

10. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Kępice.

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie ze Stowarzyszeniem My dla Was i wspólnej realizacji z Zespołem Szkół w Kępicach, Szkołami Podstawowymi w Biesowicach, Warcinie oraz Niepubliczną Szkoła Podstawową w Przytocku projektu pn. "Stery w dłoń - żeglujemy po wiedzę w Gminie Kępice" w ramach Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej. 

12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecnej w Kępicach, wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie i wspólnej realizacji zadania pn. "Likwidacja największego na Pomorzu obszaru wykluczenia transportowego przez rewitalizację nieczynnej linii kolejowej nr 212 Bytów-Korzybie", które zakłada m.in. opracowania Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego rewitalizacji linii kolejowej 212 na odcinku Bytów-Korzybie.

13. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

14. Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kępice.

15. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2021 rok.

16. Projekt uchwały w spprawie smian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2021-2037.

17. Wnioski, oświadczenia radnych i zakończenie sesji.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze